Gå direkt till innehåll

Kategorier: sjukvård

En ny opinionsundersökning visar att svenskar vill se ett ökat inflytande inom EU.

Svenskar efterlyser starkare EU-inflytande för att möta globala utmaningar, visar ny undersökning

En ny opinionsundersökning utförd av Novus på uppdrag av Lif – de forskande läkemedelsföretagen åskådliggör att svenskar hyser en stark önskan om ökat inflytande inom Europeiska unionen. Undersökningen visar att en stor majoritet av svenskarna har högt förtroende för EU och ser vikten av att Sverige tar en aktiv och starkare roll i EU, särskilt i tider av globala utmaningar.

Bättre tillgång till data om läkemedelsanvändning på sjukhus efterlyser Magnus Lejelöv, Lifs digitaliseringsexpert.

"Lös upp knutarna kring uppföljning av läkemedelsbehandling"

Uppföljning av läkemedelsanvändning på sjukhus är ett måste för att kunna arbeta effektivt med maximal patientnytta och göra Sverige världsbäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Det är så vi får en så bra läkemedelsbehandling som möjligt idag och i framtiden. Men då krävs en förbättrad tillgång till data, skriver Lifs digitaliseringsexpert Magnus Lejelöv i en krönika.
Kunskapen o

Nobelpriset till upptäckten av hepatit C  – från ny sjukdom till bot

Nobelpriset till upptäckten av hepatit C – från ny sjukdom till bot

Upptäckten av en okänd smittsam ”agent” – non A, non B – belönas med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2020. Dag Larsson sakkunnig på Lif kommenterar årets pris och hur upptäckten nu innebär bot av en från början okänd sjukdom.
Årets Nobelpris är ett helt fantastiskt exempel på när grundläggande forskning leder till uppslag för läkemedelsföretagens tillämpade forskning som sedan ger tillgån

Visa mer