Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Frida Lundmark, expert Life Science på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Svagt kvartal för utrikeshandeln – men läkemedelsexporten går fortsatt starkt

Under första kvartalet 2024 minskade Sveriges varuexport jämfört med samma period året innan, samtidigt ligger läkemedelsexporten kvar på samma höga nivåer som rekordåret 2023. "Det är imponerande att svensk läkemedelsexport går så starkt. Svensk Life Science bidrar till en bättre global hälsa, och till Sverige som en innovationsnation, men växer även i betydelse för Sverige som exportland."

En ny opinionsundersökning visar att svenskar vill se ett ökat inflytande inom EU.

Svenskar efterlyser starkare EU-inflytande för att möta globala utmaningar, visar ny undersökning

En ny opinionsundersökning utförd av Novus på uppdrag av Lif – de forskande läkemedelsföretagen åskådliggör att svenskar hyser en stark önskan om ökat inflytande inom Europeiska unionen. Undersökningen visar att en stor majoritet av svenskarna har högt förtroende för EU och ser vikten av att Sverige tar en aktiv och starkare roll i EU, särskilt i tider av globala utmaningar.

Sociala medier

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89