Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan, AMR: New incentives - a call for action

Pressmeddelande -

Pressinbjudan, AMR: New incentives - a call for action

Under Sveriges ordförandeskap i EU är antibiotikaresistens, AMR, en av regeringens prioriteringar inom hälso- och sjukvårdsområdet och frågan kommer att diskuteras vid ett högnivåmöte den 6–7 mars.

AMR utgör ett påtagligt hälsohot – och är en ödesfråga för hela den medicinska utvecklingen. Därför är AMR också en av de högst prioriterade frågorna för läkemedelsbranschen. Utvecklingen av nya antibiotika håller inte jämna steg med uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier, och infektioner som vi tar för givet att behandla idag kan bli direkt livshotande när antibiotikaresistensen sprider sig. En nyckelfråga är behovet av att hitta nya incitament för att driva forskning och utveckling av nya antibiotika.

Det finns en medvetenhet om problemet, men ingen ”sense of urgency”. Därför kallas antibiotikaresistensen Den tysta pandemin. Åtgärder måste vidtas genast, och översynen av den europeiska läkemedelslagstiftningen utgör en unik möjlighet för Europa att visa globalt ledarskap i kampen mot AMR.

För att diskutera frågan bjuder Lif – de forskande läkemedelsbolagen och EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) in till ett webinarium, ett sidoevent till regeringens högnivåmöte, där kunniga internationella talare ger sin syn vad som behövs för att bekämpa AMR och forska fram nya antibiotika.

Press är välkommen att bevaka webinariet. Meddela gärna i förväg om intresse finns till enskild intervju med en eller flera av talarna inför eller efter webinariet.

Tid: 15 februari, 15.00-16.00

Om webinariet: AMR: New incentives – a call for action (lif.se)

Anmälan: AMR: New incentives – a call for action (lyyti.fi)

Presskontakt:
Erik Kjellin, presschef
erik.kjellin@lif.se / 073-934 92 89

Ämnen

Kategorier


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89