Gå direkt till innehåll
Vinnova har beslutat om ett nationellt innovationskluster inom avancerade läkemedel.
Vinnova har beslutat om ett nationellt innovationskluster inom avancerade läkemedel.

Nyhet -

Beslut om nationellt innovationskluster stärker svensk Life Science

Vinnova har idag beslutat om ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Innovationshubben ska stödja den svenska life science-sektorn, särskilt mindre tillväxtbolag, genom att tillgängliggöra kompetens och storskalig processkapacitet i syfte att stärka näringslivets konkurrenskraft.

Frida Lundmark, life science-expert på Lif – de forskande läkemedelsföretagen, som har lett arbetsgruppen under samverkansgruppen för hälsa och life science välkomnar beslutet.

– Innovationsklustret är en viktig satsning från regeringen för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom life science-området och bidra till att utveckla nya innovationer. Att vi har förutsättningar att både attrahera och samtidigt behålla investeringar inom detta område är viktigt för att nå ambitionerna om att Sverige ska vara ett ledande land i att implementera precisionsmedicin och ge patienter i Sverige tillgång till nya innovativa läkemedel, säger Frida Lundmark.

  Innovationshubben förväntas bidra till forskning och innovation, ekonomisk tillväxt och stärka Sverige som life science-nation. Satsningen omfattar totalt 160 miljoner kronor de närmaste två åren. Näringslivet och staten kommer att bidra med hälften vardera. Vinnova finansierar med 25 miljoner kronor 2023 och 55 miljoner kronor 2024.

  – Cell- och genterapier ger fantastiska nya möjligheter att behandla cancer, genetiska diagnoser och andra sjukdomar. Vi ser många intressanta forskningssatsningar inom området i Sverige, forskning som behöver ges förutsättningar att kunna omsättas till produktutveckling så att fler patienter i förlängningen kan ges möjlighet till behandling. Innovationsklustret ger tillsammans med den parallella utvecklingen av ATMP-centrumbildningar i skärningspunkten mellan akademi och forskande vård ett samlat starkt svenskt erbjudande, säger Dag Larsson, senior sakkunnig på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

  Innovationsklustret kommer att ledas av ett industrikonsortium, CCRM Nordic AB, som består av AstraZeneca, CombiGene, Cytiva Sweden, Cytiva Testa Center, Getinge, GoCo Development, Takara Bio Europe, TATAA Biocenter och Verigraft. Klustret kommer att ha sin bas i Mölndal utanför Göteborg.

  Ämnen

  Kategorier

  Kontakter

  Erik Kjellin

  Erik Kjellin

  Presskontakt Presschef 073-934 92 89