Gå direkt till innehåll
Anders Blanck, VD Lif och Jonas Vikman, vaccinexpert och samhällspolitisk chef Lif
Anders Blanck, VD Lif och Jonas Vikman, vaccinexpert och samhällspolitisk chef Lif

Pressmeddelande -

”Vaccintillverkning enorm industriell utmaning”

Tillverkning av vacciner mot covid-19 utgör en enorm industriell utmaning. Aldrig tidigare har läkemedelsföretagen ställts inför uppgiften att på kort tid producera vacciner till stora delar av världens befolkning. Det skriver Anders Blanck och Jonas Vikman, vd respektive samhällspolitisk chef för Lif – de forskande läkemedelsföretagen i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I artikeln påminner skribenterna om att ingen hade räknat med att vi endast ett år efter smittoutbrottet skulle ha flera vacciner mot covid-19 godkända för vaccinering inom EU. De lyfter fram det snabba och djupa samarbete som skett mellan akademiska forskare, läkemedelsföretag, finansiärer och reglerande myndigheter som en huvudförklaring. Olika utvecklingssteg har skett parallellt i stället för sekventiellt.

”Den snabba globala kraftansträngning som läkemedelsföretagen gjort inom forskning och utveckling har med rätta lovordats. Vi har fått hopp om att viruset kan bemästras. Samtidigt har detta gett många uppfattningen att jobbet är klart. Nu är det bara att sätta igång med vaccineringen. Mindre förståelse tycks finnas för den enorma utmaning som återstår – att snabbt producera vaccindoser till stora delar av världens 7,8 miljarder människor”, skriver Anders Blanck och Jonas Vikman.

Anders Blanck och Jonas Vikman har stor respekt för den oro som finns inom sjukvården efter beskeden från läkemedelsföretag om minskade leveransvolymer av vaccindoser. Dessa förseningar försvårar sjukvårdens planering och fördröjer arbetet med att skydda riskgrupper. Men de menar samtidigt att dessa problem är övergående.

– Det sker en snabb och kraftfull utbyggnad av produktionskapaciteten för de nya vaccinerna, såväl i Europa som i andra världsdelar. Samtidigt måste tillverkning av alla andra läkemedel och vacciner upprätthållas. Att klara av detta utgör en mycket stor utmaning och det kan förstås uppstå inkörningsproblem när nya anläggningar och nya produktionslinjer ska tas i bruk, säger Anders Blanck.

Tillverkning av vaccin kan heller inte jämföras med annan industriproduktion. En betydande del av den granskning som myndigheten EMA gör av ett nytt vaccin är att analysera hur tillverkning ska ske, och om produktionsplaneringen är tillfredsställande ge tillstånd.

– Vaccintillverkning är komplex högteknologisk produktion med högutbildad personal som måste ske i steril miljö. Och om någon störning inträffar under produktionsprocessen finns förstås inga lager att ta av för att jämna ut leveranserna, säger Jonas Vikman.

– Samtidigt ska vi ha tillförsikt. Den snabba uppskalningen av vaccinproduktion innebär att tillgången vill vaccindoser ökar successivt. Vi ser också omfattande samarbete mellan läkemedelsföretag som hjälper varandra med produktion. Men ökad tillgång kan vi i takt med att alltfler vaccineras se sjunkande smittotal, säger Jonas Vikman.

Ämnen

Kategorier


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89