Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SKL och LIF har undertecknat ny nationell strategi om klinisk forskning

Sedan tidigare finns ett avtal mellan SKL och LIF om kliniska prövningar. Detta avtal har utökats och har formen av en Nationell strategi. Båda parter är i den nya nationella strategin överens om att Sverige skall vara ett attraktivt land för kliniska prövningar och icke-interventionsstudier.

Avtalet är i övrigt uppdaterat och kompletterat i flera avseenden:

  • Avtalet täcker all form av klinisk forskning, även så kallade icke-interventionsstudier ("uppföljningsstudier").
  • I enlighet med läkemedelsindustrins nya praxis, samt krav från de medicinska tidskrifterna, skall alla påbörjade studier deklareras i en databas, liksom resultaten från alla studier. Dessa krav gäller även studier som drivs av egna läkare eller sjukvården självt och där företagen endast bidrar finansiellt eller på annat sätt, exempelvis genom att ge gratis läkemedel till prövningen.
  • Intäkter från en klinisk prövning skall täcka sjukvårdens kostnader. Om det uppstår ett överskott får detta användas enbart för forskning och utbildning.

- Internationell erfarenhet visar att en sjukvård som forskar har bättre kvalitet och är bättre på att ta till sig nya rön, säger Richard Bergström, VD i LIF.

- Samarbetet med sjukvården är helt avgörande för de forskande företagen, säger Richard Bergström.

- Det är i sjukvården som patienterna finns, och det är läkarna som har den bästa kunskapen om de medicinska behoven.

- Utan bra samarbete med svensk sjukvård finns det ingen forskande läkemedelsindustri i Sverige, fortsätter Richard Bergström.

- Det får inte finnas minsta misstanke kring vår kliniska forskning - det är därför vi har tuffa etiska regler, säger Richard Bergström.

Avtalet har godkänts av LIF och SKL. Det skall nu godkännas av alla landsting innan det formellt träder i kraft.

Avtalet kan laddas ner från: http://www.lif.se/cs/default.asp?id=37055

Ytterligare information:

Richard Bergström, VD LIF

Mobil 070-745 2974

Ämnen

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89