Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regeringens forskningssatsning bidde en tumme

Sverige kommer inte att uppfylla enprocentsmålet för statligt stöd till forskning, som EU beslutat i Lissabonöverenskommelsen. År 2012 kommer forskningsanslagen att ligga på bara 0,83 procent av BNP, vilket är en minskning från dagens 0,87. Det är resultatet när regeringen nu presenterat forskningssatsningen i den kommande budgeten.

- Det bidde en tumme, säger Richard Bergström, VD i LIF. Det är svårt att se detta som ett steg framåt.

Regeringens eget globaliseringsråd slog redan i våras fast att för att nå enprocentsmålet krävdes det en nivåhöjning på 12,5 miljarder till 2011 och ytterligare två miljarder 2012 för att vidmakthålla den nivån. Fem av regeringens ministrar sitter med i rådet. När regeringen nu presenterar det man kallar storsatsning på forskning landar den slutliga nivåhöjningen 2012 på summa fem miljarder. Allt tal om "det största resurstillskottet någonsin till svensk forskning" kan inte förändra bilden av att regeringen ger upp målsättningar som alla EU:s regeringar ställt upp som nödvändiga för att Europa ska ha en chans att vidmakthålla och stärka sin position i en allt hårdare internationell konkurrens . Och vi behöver bara gå till Danmark för att se ett land som fattat bindande beslut att redan 2011 nå upp till 1,2 procent.

Det finns risk att det nu blir ännu svårare för internationellt verksamma företag att i den stenhårda internationella konkurrensen motivera ytterligare satsningar i Sverige.

- Vi måste investera nu, för att fortsätta ligga i täten, säger Richard Bergström.

- Jag väntar fortfarande på en handlingsplan för att stärka medicinsk forskning, och dess koppling till sjukvården och läkemedelsindustrin.

- Dessutom krävs det i den kommande forsknings- och innovationspropositionen att det som flera statliga utredningar pekat på verkligen genomförs - koncentration av forskningsresurserna till verkliga spetskompetenscentra, och inte smeta ut resurserna för brett, säger Richard Bergström.

Kontakt:

Richard Bergström, VD LIF

Tel: 070 - 745 29 74

Ämnen

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89