Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regeringen går från ord till handling – läkemedelsindustrin inbjuds till medfinansiering

– LIF ser mycket positivt på att regeringen nu går från ord till handling i arbetet med att förverkliga branschprogrammet för läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin, säger Richard Bergström, VD i LIF, med anledning av regeringens nya satsningar (pressmeddelande från Näringsdepartementet 10 juli 2006). Regeringens nya satsningar omfattar bland annat stöd till ett så kallat post-doc-program som syftar till att stärka rörligheten bland nydisputerade forskare, och en specialsatsning på den kliniska forskningen för att stärka samverkan mellan landsting, industri, myndigheter och universitet. – Det riktigt intressanta med båda dessa satsningar är att de förutsätter industrins medfinansiering, säger Richard Bergström. Post-doc-programmet innebär att berörda företag tar en del av kostnaden för den enskilde forskaren när han eller hon fått stöd för att vidareutveckla sina kunskaper i samarbete med ett företag. Det är en bra modell, och stärker samverkan mellan industrin och universiteten. – Arbetet med att stärka den kliniska forskningen är ett exempel på hur man från regeringen går utöver traditionell näringspolitik. Nu ska en särskild delegation ta fram de specifika projekten, men vi ser redan nu själva ansatsen som ett stort steg framåt. LIF kommer att vara med vid finansieringen när förslagen så småningom skall genomföras. Den signalen har gått till regeringen och vi ser fram emot att konkreta förslag nu ska tas fram gemensamt, säger Richard Bergström – Det finns områden av det som branschprogrammet kom fram till där vi ännu inte sett konkreta resultat från regeringens sida, tillägger Rickard Bergström. Det gäller framför allt det centrala området om kvalitetsjämförelser i vården. – LIF och Sveriges Kommuner och Landsting skrev gemensamt till regeringen i juni med ett förslag för att komma igång med konkreta projekt för kvalitetsjämförelser, och vi har fått positiva signaler att även detta kan förverkligas senare under hösten, avslutar Richard Bergström. Kontakt: Richard Bergström, VD LIF Tel 070 – 7452974

Ämnen

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89