Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Översynen av vaccinationsprogrammen - regeringen undviker problemen

LIF välkomnar att regeringen tillsätter en särskild utredare för att göra en översyn av de nationella vaccinationsprogrammen (Direktiv 2008: 131).

- Det är en bra ansats och en bra analys som gjorts i direktiven till den kommande utredaren, säger Richard Bergström, VD i LIF. Regeringen pekar på ett antal oklarheter och frågeställningar som måste utredas och klaras ut vad gäller det nationella vaccinationsprogrammet. Den delen av utredningsdirektivet är bra och genomarbetad.

- Men det tråkiga är att regeringen väljer att ha blunda för att frågan om vacciner är mycket större än så. Vacciner är inte bara det som ingår i vaccinationsprogram. Det sker en stor utveckling av vacciner för närvarande. En del av dessa kanske inte ska vara med i ett vaccinationsprogram, men de behöver en praktiskt genomförbar ordning för att kunna användas. Och där är vi inte idag. Systemet är oklart och självmotsägande. Det hade varit rimligt om utredningen också hade fått i uppdrag att titta på detta, säger Richard Bergström.

Kontakt:

Richard Bergström, VD i LIF

Tel 070-745 29 74

Ämnen

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89