Gå direkt till innehåll
Bengt Mattsson, hållbarhetsexpert på Lif - de forskande läkemedelsföretagen
Bengt Mattsson, hållbarhetsexpert på Lif - de forskande läkemedelsföretagen

Pressmeddelande -

Lif kommenterar förslag till miljöpremie i förmånssystemet

Idag presenterades förslag för en försöksverksamhet med en miljöpremie för läkemedel inom periodens vara-systemet. Lif – de forskande läkemedelsföretagen har länge drivit frågan om en miljöpremie inom ramen för generikautbytet, men befarar att nivåerna i förslaget är för låga för att skapa tillräckligt starka incitament.

På uppdrag av regeringen föreslår Läkemedelsverket miljökriterier vid tillverkning av läkemedel och tillverkning av aktiv substans, för att minska risker för utsläpp i miljön. Tillsammans med Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, inom ramen för regeringsuppdraget tagit fram förslag för en försöksverksamhet med en miljöpremie för läkemedel i periodens vara-system.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen har länge drivit frågan om en miljöpremie inom ramen för generikautbytet.

– Idag är det endast priset som avgör, vilket leder till att läkemedel med grönare produktion och mindre inverkan på miljön inte får någon fördel. Miljöbedömning inom periodens vara-systemet skulle öka incitamenten för fler tillverkare att investera i miljöanpassad produktion. Men incitamenten måste vara tillräckligt starka, säger Bengt Mattsson, hållbarhetsexpert på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

  Förslaget innebär att läkemedelsföretagen ansöker om miljöpremie hos Läkemedelsverket, som prövar om företagets varor uppfyller kriterierna. E-hälsomyndigheten betalar ut premien månadsvis baserat på försäljningen. TLV föreslår en miljöpremie med en normalnivå på sju kronor och en lägre nivå på tre kronor per förpackning.

  – Lif välkomnar förslagen som möjliggör att miljöhänsyn vägs in i beslutet om vilka produkter som blir periodens vara. Men vi misstänker att nivån på miljöpremien är i underkant för att vara ett tillräckligt starkt incitament för företag att ta fram nödvändig dokumentation – samt låta en oberoende tredje-partsgranskare verifiera dokumentationen - som visar att man möter kriterierna föreslagna av Läkemedelsverket, säger Bengt Mattsson.

  – Misstanken att nivån är för låg på premien gäller i allra högsta grad för antibiotika, eftersom Läkemedelsverkets förslag till kriterier inte ger utrymme för att ta med utspädning i beräkningen om huruvida utsläppen av antibiotika ligger under de satta gränsvärdena. Att ta med utspädningseffekten i dylika beräkningar är det vanligaste arbetssättet inom industrin. Om miljöpremien anses vara för låg så finns det stor risk för att företagen inte ser det som tillräckligt intressant att förändra beräkningsmodellen för antibiotika, och sedan också dokumentera det och låta underlaget tredjeparts-granskas. Lif har allt sedan starten av diskussionen om miljöpremie drivit uppfattningen att det är viktigast att få dylikt incitament på plats för antibiotikaprodukter, nu riskerar detta att gå om intet för just antibiotikaprodukterna, säger Bengt Mattsson.

   De publicerade rapporterna och förslagen går att läsa på respektive myndighets webbplats.

   Ämnen

   Kategorier


   Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

   Kontakter

   Erik Kjellin

   Erik Kjellin

   Presskontakt Presschef 073-934 92 89