Gå direkt till innehåll
Den svenska läkemedelsexporten fortsätter öka under 2023.
Den svenska läkemedelsexporten fortsätter öka under 2023.

Pressmeddelande -

Läkemedelsexportens betydelse för svensk tillväxt ökar

Exporten av läkemedel ökade kraftigt under förra året och nådde rekordhöjder. Nya siffror från SCB visar att läkemedel blir en allt viktigare exportprodukt då den positiva trenden håller i sig och exporten fortsätter att växa under 2023.

Enligt nya siffror från SCB så minskade Sveriges BNP med 0,8 procent under andra kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till nedgången är minskad varuexport enligt SCB.

Läkemedelsbranschen däremot visar fortsatt medvind där exporten ökade med 8 procent i värde och 1 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Sett till det första halvåret 2023 ökade läkemedelsexporten med 12 procent i jämförelse med 2022.

– Att läkemedelsexporten fortsätter att växa från rekordåret 2022 bekräftar att läkemedel blir en allt viktigare svensk exportprodukt. Det är en styrkeposition för Sverige som är avgörande att upprätthålla för en fortsatt hållbar tillväxt i ljuset av i övrigt vikande siffror, säger Frida Lundmark, sakkunnig inom Life Science på Lif.

Frida Lundmark, sakkunnig Life Science, Lif - de forskande läkemedelsföretagen.
Frida Lundmark, sakkunnig Life Science, Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

2022 var ett anmärkningsvärt starkt år för läkemedelsexporten då Sverige exporterade läkemedel för 139,4 miljarder. En ökning med 40 procent jämfört med 2021. Läkemedelsexporten har vuxit starkt i Sverige och har mer än fördubblats de senaste 10 åren. Den står nu för drygt sju procent av den totala exporten.

– Läkemedelsexporten har en stor påverkan på den svenska ekonomin. Samtidigt finns det en mycket hård internationell konkurrens om läkemedelsföretagens investeringar i forskning, utveckling och produktion. För att den positiva trenden ska fortsätta framöver är det otroligt viktigt att svenska satsningar på forskning och innovation kommer tillsammans med ett europeiskt ramverk som ger optimala förutsättningar, säger Frida Lundmark.

  Ämnen

  Kategorier


  Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

  Kontakter

  Erik Kjellin

  Erik Kjellin

  Presskontakt Presschef 073-934 92 89