Gå direkt till innehåll
Sverige i fokus när EU reviderar läkemedelslag

Pressmeddelande -

Sverige i fokus när EU reviderar läkemedelslag

Sverige kommer under EU-ordförandeskapet nästa år att ha en ledande roll i den pågående moderniseringen av EUs läkemedelslagstiftning. På torsdagen besöker en delegation från europeiska läkemedelsbranschen Sverige, för överläggningar med regeringen och aktörer inom Life Science-området.

Delegation leds av Lars Fruergaard Jørgensen, koncernchef för företaget Novo Nordisk och vice ordförande för EFPIA, branschorganisation för forskande läkemedelsföretag i Europa, samt Anna-Lena Engwall, Country President för AstraZeneca i Norden. Tillsammans med ledningen för Lif – de forskande läkemedelsföretagen kommer de under dagen att ha flera överläggningar med regeringen och med myndigheter inom Life Science-sektorn.

Delegationen träffar under dagen näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson för dialog kring ett antal industripolitiska sakfrågor med koppling till läkemedelsbranschen, bland annat Sveriges, Nordens och EUs långsiktiga attraktivitet för investeringar inom forskning, utveckling och produktion av läkemedel. Även Sveriges kommande EU-ordförandeskap kommer att tas upp ur ett branschperspektiv.

Vid ett möte med Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet, kommer bland annat diskuteras den pågående översynen av EUs läkemedelslagstiftning – en process som Sverige under ordförandeskapet kommer att ha ansvar att föra vidare. Viktiga delar i översynen handlar om patienters tillgång till behandling, patent och andra immateriella rättigheter, samt förändringar inom det regulatoriska området.

Ett högnivåmöte med flera myndigheter, som leds av Stina Billinger, statssekreterare på Näringsdepartementet och Life Science-samordnaren Jenni Nordborg, kommer att fokusera på vilken roll Life Science-branschen kan ha för utvecklingen av hållbara hälso- och sjukvårdssystem.

– Med sin högkvalitativa hälso- och sjukvård och i frontlinjen inom läkemedelsområdet är Sverige är en av de ledande Life Science-nationerna i Europa. Men Sverige liksom övriga Europa står inför ett flertal hälsoutmaningar, allt från att förhindra framtida pandemier till att förbättra livssituationen för människor med kroniska sjukdomar. Det är därför helt nödvändigt att Sverige och EU har ett regelverk inom läkemedelsområdet som ser till att Europa kan vara en global ledare inom innovation. Det är viktigt för läkemedelsbranschen att få den svenska regeringens syn på hur Europas konkurrenskraft kan stärkas inom forskning och produktion av läkemedel, och hur vi kan arbeta tillsammans i offentlig-privata partnerskap för att trygga patienters tillgång till säkra och effektiva läkemedel, säger Lars Fruergaard Jørgensen, koncernchef för företaget Novo Nordisk och vice ordförande för EFPIA.

– Det är glädjande att det finns ett starkt engagemang i Sverige kring processen för framtidens läkemedelslagstiftning inom EU. Sveriges röst är betydelsefull inom EU i diskussioner kring Life Science. AstraZeneca som företag har en stark närvaro och en unik ställning i Sverige i form av forskning, utveckling och produktion och Sverige som land har utmärkta förutsättningar och stora framtidsmöjligheter inom Life Science. Det är något vi kommer att arbeta för även framgent samtidigt som vi tillsammans fortsätter att medverka för hållbara hälso- och sjukvårdssystem, säger Anna-Lena Engwall, Country President för AstraZeneca i Norden.

– Det är viktigt med nära och förtroendefull samverkan på hög nivå mellan vår bransch och offentliga beslutsfattare. Det visades inte minst under pandemin när samverkan mellan företag och myndigheter resulterade i att vi kunde inleda vaccination mot covid-19 inom ett år från utbrottet. Det är utan motstycke i medicinhistorien. Nu behöver vi bygga vidare på att dels ytterligare stärka Sverige som Life Science-nation, dels se till att vi kan trygga tillgång till viktiga läkemedelsbehandlingar för Europas patienter, säger Anders Blanck, vd Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Ämnen


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89