Gå direkt till innehåll
LIFs Compliance Officer Jonas Duborn har lett arbetet med att uppdatera reglerna för läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter.
LIFs Compliance Officer Jonas Duborn har lett arbetet med att uppdatera reglerna för läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter.

Pressmeddelande -

Stramare och tydligare regler för läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter

LIF har uppdaterat den del av Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, som styr läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter. Förändringarna trädde ikraft den 1 maj och innebär stramare bestämmelser än tidigare.

Att läkemedelsföretag och patientorganisationer samverkar med varandra bidrar till förbättrade behandlingsmöjligheter inom olika sjukdomsområden och höjd livskvalitet för Sveriges patienter, och utbytet av kunskap och erfarenheter är idag utbrett och uppskattat.

Den första maj började en uppdaterad version av reglerna för läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter att gälla. LIFs Compliance Officer Jonas Duborn har lett revideringsarbetet. Han berättar att en omfattande genomgång gjorts och resulterat i ett antal förändringar.

– Vår ambition har varit att öka användarvänligheten, bland annat genom förtydliganden och ett lättare språk, och att harmonisera reglerna med det regelverk som styr läkemedelsföretagens samverkan med hälso-och sjukvården. Vi vill värna den goda samverkan som finns mellan företag och patientorganisationer, och då är det viktigt att båda parter har högt förtroende för varandra och vet vilka regler som gäller. Det säkerställer vi bland annat genom att hålla regelverket uppdaterat.

Den största förändringen är att regelverket nu även omfattar samarbete med enskilda patienter och närstående, inte bara patientorganisationer. En annan nyhet gäller bekostandet av deltagande i möten: från och med september 2020 tillämpas här samma regler som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal. Därmed får företagen inte längre stå för resor, registreringsavgifter eller hotellövernattningar i samband med möten.

Ladda ned det uppdaterade regelverket här. Alla förändringar är färgmarkerade.

Reglerna för samverkan med patientorganisationer och patienter är en del av LER, läkemedelsbranschens etiska regelverk. De styr interaktionen mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer, andra organisationer som arbetar med opinionsbildning inom hälso- och sjukvården samt allmänheten. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89