Gå direkt till innehåll
EU kommissionen har presenterat ett patentpaketförslag innehållande delar av vikt för läkemedelsbranschen.
EU kommissionen har presenterat ett patentpaketförslag innehållande delar av vikt för läkemedelsbranschen.

Pressmeddelande -

Ris och ros till EU-kommissionens lagpaket på patentområdet

EU kommissionen har presenterat ett patentpaketförslag innehållande förslag till lagstiftning för enhetligt tilläggsskydd och användningen av tvångslicenser inom EU. Lif är positiva till harmoniseringen gällande tilläggsskydd, men oroade över förslaget kopplat till tvångslicenser.

Det omfattande lagpaketet Patent packaged är en del av initativet IP Action Plan som har det övergripande syftet att främja innovation samt stärka EU:s konkurrenskraft och betydelsen av immateriella rättigheter. Lagpaketet innehåller två förslag av stor vikt för läkemedelsbranschen – ett om enhetligt tilläggsskydd (SPC/Supplementary Protection Certificate) och ett om tvångslicenser för patent (CL/Compulsory Licensing).

Enhetligt tilläggsskydd, SPC

Kommissionens förslag om enhetligt tilläggsskydd ska komplettera den enhetliga patentdomstolen. I samma paket presenterades även förslag om införandet av en centraliserad process för nationella tilläggsskydd.

– Syftet med förslagen är att öka harmoniseringen och minska fragmenteringen inom EU, och även kostnaderna för ansökning av tilläggsskydd. Vi ser positivt på förslagen både vad gäller ett enhetligt tilläggsskydd och införandet av ett centraliserat förfarande för nationella tilläggsskydd, och hoppas att det kommer uppnå syftena med översynen. Däremot finns det detaljer som ännu behöver analyseras och utredas för att säkerställa att tilläggsskyddet fortsätter att vara välfungerande, säger Karolina Rondahl, sakkunnig immaterialrätt på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Tvångslicenser för patent inom EU, CL

Det andra av kommissionens förslag rör tvångslicenser som gör det möjligt att i undantagsfall och vid krissituationer använda ett annat läkemedelsbolags patentskyddade tillgång.

– Tvångslicenser är en sista utväg och sannolikt inte den mest effektiva. Enbart tillgång till ett patent innebär inte att du får den kunskap och know-how som behövs. På frivillig väg, där innovatörer kan välja de bäst positionerade samarbetspartnerna och där det finns ett uppbyggt förtroende, får man till fler och bättre samarbeten.

  – Ett tydligt exempel är kampen mot covid-19 som visade att frivillig licensering, och inte tvångslicensiering, möjliggjorde rekordsnabb utveckling och lansering av vaccin och snabb uppskalning av tillverkningskapaciteten. Motsatt till syftet undergräver tvångslicenser den innovation vi behöver när en hälsokris uppstår, säger Karolina Rondahl, sakkunnig immaterialrätt på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

   Fakta - immaterialrätt

   Immaterialrätten (IP) är grunden på vilken all innovation är byggd. Immaterialrätten är en förutsättning för att attrahera investeringar samt för att på ett fungerande och effektivt sätt underlätta samarbeten och partnerskap som resulterar i nya behandlingar och läkemedel. Utan ett välfungerande och starkt immaterialrättsligt system kommer tillgången till nya läkemedel riskera att drastiskt minskas. Ett starkt immaterialrättsligt system behöver vara förutsägbart och tydligt.

   För frågor, kontakta:
   Erik Kjellin, presschef
   073-934 92 89
   erik.kjellin@lif.se

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier


   Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

   Kontakter

   Erik Kjellin

   Erik Kjellin

   Presskontakt Presschef 073-934 92 89