Gå direkt till innehåll
Den 12 maj bjuder Lif in till valdebatt i Göteborg.
Den 12 maj bjuder Lif in till valdebatt i Göteborg.

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Vårdens viktiga vägval - Valdebatt i Västra Götalandsregionen

Västra Götaland vill vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom Life Science. Genom stark forskning, avancerad produktion och en innovativ hälso- och sjukvård vill man skapa värde för såväl medborgare som patienter. Hur de olika partierna vill nå dit är temat för Lifs första regionala valdebatt.

Den 12 maj bjuder Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, in till valdebatt. Värd för debatten är Lifs regionala grupp i Västra Götalandsregionen. På scenen för att debattera framtidens hälso- och sjukvård står de regionala politikerna Cecilia Andersson (C), Linn Brandström (M), Pär Lundqvist (L) och Janette Olsson (S).

Flera opinionsmätningar visar att hälso- och sjukvården även 2022 är en av valets viktigaste frågor. Lif har under våren låtit Novus undersöka vilka frågor inom hälso- och sjukvården som väljarna prioriterar högst, och om det skiljer sig mellan de olika regionerna. Denna opinionsundersökning utgör nu grunden för de fyra regionala valdebatterna.

– Vi som företräder Life Science branschen i Sveriges näst största region vill bidra till att fördjupa debatten, skapa en arena där viktiga frågor och ämnen som ibland kanske försvinner i de större debatterna, får mer utrymme säger Lotta Gryte Freed, Novartis, ordförande Lif Väst.

I Västra götalandsregionen tycker 41 procent att hälso- och sjukvårdsfrågan är så viktig att de till och med kan tänka sig att byta parti på grund av den Men den fråga som det finns högst samstämmighet kring i Västra Götaland är viljan att dela med sig av hälsodata där nära 9 av tio är positiva till att dela med sig av provsvar med mera för att främja vårdutvecklingen.

Helena Lundquist, Janssen, vice ordförande Lif Väst, tycker att viljan till att bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling genom att låta hälsodata användas är ett resultat som politikerna har ett ansvar att utveckla.

– Bättre nyttjande av hälsodata har vi pratat om i många år, nu är det dags att få strukturerna på plats. Både företagen och hälso- och sjukvården behöver ta tillvara den information som samlas in både av patienter och vårdpersonal i syfte att ta fram nya innovationer och behandlingsmetoder.

Andra ämnen som kommer att debatteras är hur ska patienter i Sverige få tillgång till nya avancerade läkemedel snabbare och hur kliniska forskning ska integreras i vården. För att få in professionen och patienternas perspektiv deltar också Karin Båtelsson, tidigare ordförande sjukhusläkarna och Jörgen Warberg, vice ordförande Riksförbundet HjärtLung, med kortare inspel.

Delta fysiskt på plats eller digitalt.

Tid: 12 maj 2022 kl. 11.45–12.45

Plats: Mölndal, GoCo, Kärragatan 5

Arrangör: Lif Väst

Anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Varde...

Ämnen

Regioner


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89