Gå direkt till innehåll
Rest- och bristsituationer har under den senaste tiden ökat. Lifs handlingsplan beskriver hur branschen arbetar för säkerställa svenska patienters tillgång till läkemedel. Bild: Omfattas inte av CC. All rights reserved
Rest- och bristsituationer har under den senaste tiden ökat. Lifs handlingsplan beskriver hur branschen arbetar för säkerställa svenska patienters tillgång till läkemedel. Bild: Omfattas inte av CC. All rights reserved

Pressmeddelande -

Lif lanserar handlingsplan för läkemedelstillgänglighet

Idag lanserar Lif en handlingsplan som beskriver hur branschen arbetar för att hantera och förebygga läkemedelsbrist och bidra till en robust hälso- och sjukvård. Planen innehåller en rad åtgärdsförslag för att säkerställa svenska patienters tillgång till läkemedel.

Läkemedel spelar en central roll för människors hälsa och en trygg läkemedelsförsörjning är en förutsättning för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. En välfungerande hälso- och sjukvård med god tillgänglighet till mediciner och vacciner räddar människoliv runt om i världen. Att utveckla, producera och leverera dessa produkter är läkemedelsföretagens grundläggande uppdrag. Varje gång en patient inte får tag i sitt läkemedel är ett misslyckande.

Rest- och bristsituationer har under den senaste tiden ökat. Anledningarna till att ett läkemedel restanmäls eller inte går att få tag i på apotek och sjukhus är flera – bland annat ökad global efterfrågan, komplexa leveranskedjor, en svag krona och det internationella säkerhetsläget.

– Att kunna leverera läkemedel till sjukvård och patient är högsta prioritet för läkemedelsbranschen, och vi gör allt vi kan för att bidra till att säkerställa att mediciner är tillgängliga för alla, säger Bengt Mattson, hållbarhetsansvarig på Lif, som har lett arbetet med handlingsplanen.

Bengt Mattson, hållbarhetsansvarig Lif - de forskande läkemedelsföretagen
Bengt Mattson, hållbarhetsansvarig Lif - de forskande läkemedelsföretagen

Flera av rekommendationerna i planen bygger på ökad samverkan mellan alla inblandade.

– Läkemedelsbrist skapar problem för patienterna, apoteken och vården, säger Bengt Mattson. För att förbättra situationen och minimera negativa konsekvenser måste vi agera sektorsövergripande och gemensamt i hela värdekedjan. Även om detta är de forskande läkemedelsföretagens handlingsplan listar vi även åtgärdsförslag som involverar andra aktörer.

I handlingsplanen föreslår Lif bland annat tidiga och relevanta restanmälningar, system som kan identifiera obalans mellan tillgång och efterfrågan samt att företag med god kontroll ska premieras vid offentlig upphandling.

Målet är att garantera en trygg tillgång till läkemedel för hälso- och sjukvård, apotek och patienter, att lindra vårdpersonalens administrativa börda vid läkemedelsbrist och att skydda läkemedelsföretagens kommersiella intressen.

– På så sätt får vi en långsiktigt hållbar sjukvård som är robust både vid normalläge, kris och krig.

Åtgärdsförslag

  • Säkerställa så tidig och relevant restanmälan som möjligt för att kunna identifiera de kritiska bristsituationerna så att det går att ge råd om alternativ
  • System som identifierar, analyserar och påvisar eventuell obalans mellan tillgång och efterfrågan
  • Arbete nationellt och internationellt för att öka kunskapen om grundorsakerna till läkemedelsbrister
  • Ökad samverkan mellan alla aktörer – bland annat genom en vidareutveckling av ADL (Aktörsgemensamt Dialogmöte om Läkemedelstillgänglighet) – eftersom ingen part kan själv hantera utmaningen med rest- och bristsituationer
  • Ökad regulatorisk flexibilitet för att snabbt kunna undvika att restsituationer orsakar kritiska brister
  • Offentliga inköp som premierar företag som har en välfungerande arbetsprocess vad gäller rest- och bristsituationer
  • Översyn av takpriserna inom det generiska utbytessystemet och andra prisjusteringar
  • för att motverka hög inflation och svag kronkurs
  • Öppna gränser och frihandel eftersom varken Sverige eller Europa kan bli helt självförsörjande på läkemedel
  • Inhemsk innovations- och produktionskapacitet i den mån som det är möjligt och förberedelser för snabba omställningar vid behov

Handlingsplanen går att läsa som bifogat dokument eller på Lif.se

Ämnen

Kategorier


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89