Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Aktionsgrupp kring äldres läkemedel

Styrelserna för LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, och Sveriges Farmacevtförbund, SFF, har fattat principbeslut kring en särskild Aktionsgrupp för bättre läkemedelsanvändning för äldre. Aktionsgruppen ska bestå av tio specialiserade och erfarna farmacevter som kostnadsfritt kan anlitas av landsting, vårdcentraler och äldreboenden för läkemedelsgenomgångar på plats ute i vården.

Den senaste tidens debatt har ännu en gång visat att det finns omfattande brister kring läkemedelsbehandling för äldre. Att debatten efter så många år fortfarande förs kring behov av insatser är ett stort nederlag för hela det svenska välfärdssystemet. Syftet med Aktionsgruppen är att snabbt uppnå förbättringar kring äldres läkemedelsanvändning.

"Det finns en hel yrkeskår av farmacevter som skulle kunna använda sin kompetens för att förebygga många äldres lidande, ändå används inte detta kunnande. Vi vill med initiativet ge en kick-start till att göra något åt bristerna", säger Cecilia Bernsten, ordförande i SFF.

De tio farmacevterna ska inom projektet på heltid ägna sig åt patientnära klinisk farmaci i form av högkvalitativa läkemedelsgenomgångar. Detaljerna kring formerna för projektet ska utarbetas skyndsamt. LIF har avsatt 4 miljoner kronor för Aktionsgruppen och medlen ska fördelas av en särskild styrgrupp oberoende av LIF och SFF. Aktionsgruppen kommer att arbeta till dess att den planerade omregleringen av apoteksmarknaden är genomförd och fungerande, vilket enligt regeringens besked ska ske den 1 juli 2009.

"Det vore mycket olyckligt om regeringen omvandlar apoteksmonopolet till en renodlad detaljhandelsmarknad. Vi efterlyser ett system som skiljer prissättningen på läkemedel från de farmacevtiska tjänster som apoteken kan utföra på uppdrag av vården - exempelvis läkemedelsgenomgångar för äldre", säger LIF:s vd Richard Bergström.

LIF och SFF anser att en stor brist i den statliga apoteksutredningen är avsaknaden av förslag som leder till att förskrivna läkemedel används på rätt sätt. Frågan kring hur den farmacevtiska kompetensen bättre ska tas tillvara inom sjukvården har också belysts inom läroprojektet Framtidens Farmaci som i form av en seminarieserie och studieresor i mer än ett år drivits av LIF och SFF.

För mer information kontakta:

Cecilia Bernsten, ordförande SFF, tel: 0709-39 99 02

Richard Bergström, vd LIF, tel: 070-745 29 74

Ämnen

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89